Cybercrime

Slachtoffer

Volgens het CBS is zijn een schrikbarend aantal mensen afgelopen jaar slachtoffer geworden van een of andere vorm van cybercriminaliteit.
Wat vooral opvalt is dat de groep van 12 t/m 35 het kwetsbaarst is .
De 55plusser komt er relatief het beste van af.

Millennials

Voor de eerste groep geldt natuurlijk dat ze met de onlinewereld zijn opgegroeid en dagelijks vele uren online zijn.
De 55plusser weet ook nog hoe het is om offline door het leven te gaan.
Zou dat het verschil verklaren? Dat zou wel erg makkelijk zijn.
Door het gemis aan levenservaring, kan men vaak te goed van vertrouwen zijn en klikken op een link die er vertrouwd uitziet, met alle gevolgen van dien.
55plus
Voor veel ouderen geldt, dat ook in de offline wereld men wel eens slachtoffer is geweest van een delict, waardoor men een gezonde achterdocht heeft ontwikkeld.

FaceApp

Neem nu de nieuwe app Face App waarin je kunt zien hoe je er uit gaat zien, naarmate je ouder wordt. Duizenden jongeren uploaden klakkeloos hun foto.
Ze beseffen niet dat ze al deze gegevens, zoals gezicht, oogkleur of welke kenmerken dan ook , zomaar aan de Russische ontwikkelaars geeft.
Zonder te weten wat zij daarmee kunnen gaan doen.
Het kan (en ik chargeer nu ) gebruikt worden voor spionage, terrorisme , identiteitsfraude etc.  etc.
Zo zijn er zoveel sites, apps en dergelijke waar men , zonder erbij na te denken al zijn of haar gegevens , klakkeloos weggeeft aan wie dan ook.

Te goed om waar te zijn

Niets is gratis in deze wereld en om af te sluiten met een oplichting die ook weer geen oplichting was.
In de jaren 90 kon men d.m.v. een pager opgepiept worden, bv een dokter die met spoed naar de operatiekamer moest komen.(en die pagers kostten minimaal € 100 per stuk)

Er stond de volgende advertentie in de krant:
4 piepers te koop voor € 150..af te halen na contante betaling op adres A te L
De koper dacht een koopje te hebben, betaalde, ging weer naar huis en kwam er achter dat hij 4 aardappels had gekocht.
De rechter oordeelde dat de hebzucht van de man voorkwam dat hij ter plekke de aankoop controleerde en veroordeelde de verkoper niet, want hij had niet gelogen.
Wat is nu de moraal van dit verhaal: als iets er te goed uit ziet om waar te zijn, dan is het te goed om waar te zijn… Vertrouw op een beetje gezonde achterdocht, controleer wat er met je gegevens gedaan wordt en bij twijfel is het net als bij inhalen: niet doen!

Kijk voor meer preventie en tips op https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/.